ไพ่ 13 ใบ

 • เกมส์ ไพ่ 13 ใบ เป็นเกมส์ที่นิยมเล่นกันมาก มีความสนุกสนาน มีกฎกติการแล้วิธีการเล่นที่เข้าใจง่าย
 • หลังเสร็จสิ้นการล้างไพ่ ให้นำไพ่ทั้งหมด 52 ใบ มาแบ่งให้ผู้เล่น 4 ฝ่าย ฝ่าย ละ 13 ใบ
 • ผู้เล่นจะต้องจัดไพ่ให้เป็น 3 ชุด ชุดแรก 3 ใบ ชุดสอง 5 ใบ ชุดสาม 5 ใบ ภายในระยะเวลา 50 วินาที ทุกตาให้ต่อเวลาคนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที เมื่อจัดไพ่เสร็จให้คลิก ตกลง เพื่อแสดงว่าพร้อมเที่ยบไพ่ หมายเหตุ: ไพ่ทั้ง 3 ชุดนั้น จะต้องเรียงตามลำกับค่าของไพ่ ชุดแรกต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สอง ชุดที่สองต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สาม (ชุดแรก<=ชุดสอง<=ชุดสาม)
 • การเทียบไพ่: จะทำการเทียบไพ่ของผู้เล่นในแต่ละชุด ซึ่งต้องเทียบไพ่กับผู้เล่นทุกคน (มีผู้เล่น A, B, C, D 4 ท่าน AB AC AD BC CD เทียบกัน) จะเทียบตามลำดับจากชุดแรกไปยังชุดสุดท้าย (ชุดแรกเทียบชุดแรก) (ชุดสองเทียบชุดสอง) และ (ชุดสามเทียบชุดสาม)
 • ให้เทียบลักษณะไพ่ก่อน ถ้าลักษณะไพ่เหมือนกัน ให้เทียบที่แต้มไพ่ ถ้าเหมือนกันอีกให้เทียบไพ่ใบถัดไป ถ้าไพ่เหมือนกันหมด ถือว่าเสมอกัน (ไพ่ 13 ใบ ไม่เทียบดอกของไพ่)

สมัครสมาชิก โทร. 0994456168 หรือ Add Line ID : gclublogin

กติกาและ วิธีเล่น ไพ่ 13 ใบ

ลักษณะไพ่

ลำดับเล็กใหญ่ของไพ่เรียง ชุดมังกร > สเตรทฟลัช (เรียงสี) > ไพ่เหมือนกัน4ใบ > ฟูลเฮาท์ (ไพ่เหมือนกัน3ใบบวกไพ่คู่) > สีเดียวกันกัน5ใบ > เรียง > ไพ่เหมือนกัน3ใบ > ไพ่คู่2คู่ > ไพ่คู่ > ไพ่ธรรมดา PS:เมื่อไพ่เหมือนกัน ตามหลักจะเทียบจากดอกบนไพ่ แต่ใน ไพ่ 13 ใบ นี้ เทียบจากแต้มบนไพ่มาตัดสินผลแพ้ชนะ
ลำดับเล็กใหญ่ของแต้ม A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2
ลักษณะไพ่  รายละเอียด  ตัวอย่าง
 ไพ่ธรรมดา 1.กรณีไพ่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า(ไพ่ธรรมดา) PS.กรณีไพ่เหมือนกัน ให้เทียบแต้มสูงต่ำบนไพ่ 1 2 3 4 5 (หนึ่งใบ J)
 1 คู่ ในชุดไพ่จะมีไพ่2ใบเหมือนกัน เรียกว่า (ไพ่1คู่) PS.กรณีไพ่เหมือนกัน ให้เทียบแต้มสูงต่ำบนของไพ่คู่ 1 2 3 2-4 7-5 (9 1 คู่)
 2 คู่ จากหน้าไพ่หากมีไพ่คู่ 2คู่ เรียกไพ่คู่หรือ(ไพ่2คู่) PS.กรณีไพ่เหมือนกัน เริ่มเทียบจากแต้มของไพ่คู่ชุดแรก หากเท่ากันให้เทียบจากแต้มของไพ่คู่ชุดที่สอง 2-1 2-2 2-3 2-4 7-5 (7, 9 2 คู่)
 ไพ่ตอง จากหน้าไพ่กรณีมีไพ่เหมือนกัน3ใบเรียกว่า (ไพ่ตองหรือไพ่3ใบเหมือนกัน) PS. หากไพ่เหมือนกันให้เทียบแต้มบนไพ่ตอง PS. หากชุดแรกมีไพ่3ใบเหมือนกัน โดยเทียบจากแต้มสูงต่ำโดยตรง 2-1 3-2 3-3 3-4 3-5 (ไพ่ 8 เหมือนกัน 3 ใบ )
 ไพ่เรียง จากหน้าไพ่หากไพ่ทั้ง5ใบเป็นไพ่เรียงเลขแต่สีไม่เหมือนกัน เรียกว่า(ไพ่เรียง) PS. เมื่อไพ่เหมือนกัน จะเทียบแต้มสูงต่ำจาก ไพ่เรียงใบสุดท้าย เช่น:A.K.Q.J.10 > A.2.3.4.5 > K.Q.J.10.9 …>2.3.4.5.6 4-1 2-2 3-5 7-5 4-5 (6-10ไพ่เรียง)
ดอกเดียวกัน จากหน้าไพ่ดอกเหมือนกัน5ใบแต่ตัวเลขไม่เรียง เรียกว่า (ดอกเดียวกัน) PS.เมื่อไพ่เหมือนกัน ตามหลักจะเทียบจากดอกบนไพ่ แต่ใน  ไพ่ 13 ใบ นี้เทียบจากแต้มบนไพ่มาตัดสินผลแพ้ชนะ 5-1 5-2 3-4 4-5 5 (โพแดง สีเหมือนกัน 5 ใบ)
ฟูลเฮาท์ หากเป็นไพ่1คู่ + ไพ่3ใบเหมือนกัน(ไพ่ตอง) เรียกว่า (ฟูลเฮาท์ ชุดไพ่เหมือนกัน3ใบและไพ่คู่1ชุด) PS. หากแต้มของไพ่เหมือนกัน ให้เทียบแต้มบน ไพ่3ใบที่เหมือนกัน 6-1 6-2 3-4 3-3 3-5 (8 ฟูลเฮาท์)
สี่แถว จากหน้าไพ่หากมีไพ่ที่มีแต้มเท่ากัน4ใบ เรียกว่า (สี่แถว) PS. เมื่อไพ่เหมือนกัน จะเทียบจากแต้มสูงต่ำ ของไพ่เหมือนกัน4ใบเป็นผลแพ้ชนะ 3-2 2-4 7-3 7-4 7-5 (ไพ่ 9 เหมือนกัน 4 ใบ)
สเตรทฟลัช  สเตรทฟลัช (Straight Flush) (ประกอบด้วย สเตรท และ ฟลัช) สเตรทที่มีดอกเหมือนกัน ซึ่งก็คือไพ่ 5 ใบที่มีดอกเดียวกันและเรียงลำดับกัน เรียกว่า (สเตรทฟลัช) PS. เมื่อไพ่เหมือนกัน จะเทียบแต้มสูงต่ำ จากไพ่เรียงใบสุดท้าย 2-2 3-4 7-3 4-5 5 (7-J สเตรทฟลัช)
ไพ่ชุดมังกร  ประกอบด้วยตัวเลขที่เรียงตามลำดับจาก A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K ไม่ว่าเป็นดอกเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 13_0_13 13_0_12 13_0_11 13_0_10 13_0_9 13_0_8 13_0_7 13_0_6 13_0_5 13_0_4 13_0_3 13_0_2 13_0_1

[ลักษณะไพ่ที่ใช้ในแต่ละชุด]

ไพ่ชุด ชุดแรก3ใบ ชุดสอง5ใบ ชุดหลัง5ใบ
ไพ่ธรรมดา o o o
1คู่ o o o
2คู่ X o o
ไพ่ตอง o o o
ไพ่เรียง X o o
ดอกเดียวกัน X o o
ฟูลเฮาท์ X o o
สี่แถว X o o
สเตรทฟลัช X o o

กติกาเปิดโต๊ะ ผู้เล่นที่เข้าร่วมเล่นเกมส์ ไพ่ 13 ใบ จำเป็นต้องมียอดเงินต่ำสุด 50 เท่าของยอดเงินเดิมพัน เช่นผู้เล่นโค๊ะ 100 ต้องมียอดต่ำสุด 5000 แต้มจึงจะสามารถเล่นได้ ฉะนั้นยอดแต้มขั้นต่ำที่เข้าโต๊ะเหมือนกับยอดเงินจำกัดที่เปิดโต๊ะ หลังจากจบตาแล้วระบบจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่า ยอดเงินต่ำสุดของผู้เล่นพอที่จะเข้าเกมส์ต่อไปหรือไม่ ถ้าหากไม่พอระบบจะแจ้งให้ทราบและให้ผู้เล่นออกจากเกมส์ทันที

ยอดเงินเดิมพัน ยอดแต้มขั้นต่ำที่เข้าโต๊ะ ยอดเงินจำกัดที่เปิดโต๊ะ
10 500 500
30 1500 1500
100 5000 5000

วิธีคำนวนไพ่

ชื่อ รายละเอียด
ชนะ 1 หน่วย ชนะ 2 แพ้ 1 ชนะ 1 หน่วย
แพ้ 1 หน่วย 1.ชนะ 1 แพ้ 2 แพ้ 1 หน่วย 2.ชนะ 1 แพ้ 1 เสมอ 1 ถือว่าเสมอ
เสมอ 1.เช่น: ผู้เล่น A ไพ่หน้า(3ใบ)เป็นAคู่+ K ผู้เล่น Bไพ่หน้า(3ใบ)เป็นAคู่+ K ฉะนั้นไพ่ชุดแรก(3ใบ)ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเป็น 0 หน่วย PS: ไพ่ทั้ง3ชุดหน้า, กลาง, หลังหากชุดใดชุดหนึ่ง เสมอจะไม่นับ กติกาการเพิ่มหน่วย
ยิงปืน กรณีผู้เล่น A ชนะผู้เล่น B ทั้งสามชุด = ชนะ 6 หน่วย
โดนยิงปืน กรณีผู้เล่น A แพ้ผู้เล่น B ทั้งสามชุด = แพ้ 6 หน่วย
โฮมรัน กรณีผู้เล่น A ชนะผู้เล่น B, C และ D ทั้ง 3 ชุด = ชนะผู้เล่นละ 12 หน่วย แสดงว่าผู้ เล่น A ชนะทั้งหมด 36 หน่วย

เพิ่มหน่วย

 • ตามกติกาขั้นต้นไพ่ทั้งสามชุด จะเริ่มคิดที่ 1 หน่วย หากไพ่ของผู้เล่นเป็นไปตามลักษณะไพ่ต่อไปนี้ ผู้เล่นสามารถเพิ่มหน่วยได้
 • ถ้าได้สี่แถว สเตรทฟลัช ยิงปืน หรือว่า โฮมรัน ยอดรวมหน่วยจะเท่ากับหน่วยเริ่มต้นบวกกับหน่วยที่เพิ่ม
ชื่อ รายละเอียดการเพิ่มหน่วย
ตองสาม ไพ่ชุดแรกจับได้ไพ่ตอง = 1 หน่วย บวกเพิ่มอีก 3 หน่วย
ชุดกลางสี่แถว ชุดกลางจับได้ไพ่สี่แถว = 1 หน่วย บวกเพิ่มอีก 4 หน่วย
ชุดหลังสี่แถว ชุดหลังจับได้ไพ่สี่แถว = 1 หน่วย บวกเพิ่มอีก 4 หน่วย
ชุดกลางสเตรทฟลัช ชุดกลาง จับได้สเตรทฟลัช = 1 หน่วย บวกเพิ่มอีก 5 หน่วย
ชุดหลังสเตรทฟลัช ชุดหลัง จับได้สเตรทฟลัช = 1หน่วย บวกเพิ่มอีก 5 หน่วย
ไพ่ชุดมังกร เมื่อผู้เล่น A จับได้ไพ่เรียง 13 ใบ A~K ชนะในตานั้นๆทันที ผู้เล่นB, C, D ต้องเสียผู้เล่นละ 36 หน่วยให้กับผู้เล่น A จากนั้นผู้เล่น B, C, D ต้องมาเทียบไพ่กันอีก PS: ไพ่ชุดมังกรกับไพ่ชุดมังกรสีเดียวกันมีค่าเท่ากันเมื่อเจอกันถือว่าเสมอ

ค่าปรับอินเตอร์เน็ตหลุด เมื่อเข้าเล่นเกมส์แล้ว ผู้เล่นทั้ง 4 ต้องเล่นให้ครบ 1 ตา หลังจบ 1 ตา ผู้เล่นสามารถเลือกออกจากระบบหรือเล่นต่อได้ หากผู้เล่นทั้ง 4 เลือกเล่นต่อ เกมส์จะเริ่มนับใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าออกจากเกมส์โดยไม่ครบ 1 ตา หรืออินเตอร์เน็ตหลุด จะมีค่าปรับตามกฏกติกาที่กำหนดขั้นต้น

 • หากผู้เล่นออกจากระบบหรืออินเตอร์เน็ตหลุดในตานั้นๆที่ยังเล่นไม่จบ ระบบจะทำการเล่นแทน โดยอัตโนมัติในตานั้น โดยจะไม่รับผิดชอบผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้น และผู้เล่นต้องยินยอมอัตรา ค่าปรับและผลแพ้ชนะ ในตานั้นๆ
 • ค่าปรับที่ใด้จากผู้เล่นที่ออกจากระบบหรืออินเตอร์เน็ตหลุด ซึ่งจะมีทางบริษัทฯและผู้ที่ยังเล่นอยู่ มาแบ่งกัน หากมีผู้เล่น 2 ผู้เล่นออกจากระบบโดยไม่จบเกมส์ ระบบจะเก็บค่าปรับของผู้เล่นที่ ออกจากระบบก่อน
 • ตัวอย่าง 1 :ผู้เล่น ABCD 4 เจ้า เข้าเล่นเกมส์โต๊ะ 100 หน่วย ถ้าผู้เล่น A ออกจากระบบ โดยไม่จบเกมส์ ผู้เล่น A จะถูกปรับ100 หน่วย ผู้เล่น B C D จะได้เจ้าละ 25% จากค่าปรับ100แต้มของผู้เล่น A ก็จะได้ผู้เล่นละ 25 แต้ม ส่วนทางบริษัทฯ จะเก็บแต้มที่เหลืออีก25แต้ม
 • ตัวอย่าง 2:ผู้เล่น ABCD 4 เจ้า เข้าเล่นเกมส์โต๊ะ 100 แต้ม สมมุติผู้เล่น A ออกจากระบบ โดยไม่จบเกมส์ ผู้เล่น A จะถูกปรับ 100 แต้ม และหากผู้เล่น B ออกจากระบบตาม (ผู้เล่นA ออกจากระบบก่อน ฉะนั้นผู้เล่น B จึงไม่ต้องเสียค่าปรับ)