ไพ่นกกระจอก

ไพ่นกกระจอก แบบผู้เล่นสองคน เป็นการเล่นแบบใหม่ที่ให้ความสนุกสนาน เกมส์นี้จะเป็นแบบผู้เล่นสองคน และมีลักษณะโดดเด่น เช่น ระบบการเล่นราบรื่น ตั้งเหตการณ์สุ่ม ประกอบด้วยเสียงและรูปภาพประกอบที่ตลกขบขัน ตลอดการดำเนินการเปลี่ยนไพ่ สร้างความตื่นเต้น ความสบายใจและให้ผู้เล่นได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

สมัครสมาชิก โทร. 0994456168 หรือ Add Line ID : gclublogin

กติกาและ วิธีเล่น ไพ่นกกระจอก

กติกาเกมส์

อุปกรณ์ไพ่ อุปกรณ์ไพ่มีทั้งหมด 136 ตัว รวมชุดทั้ง 36 ตัว ชุดบ่วง 36 ตัว ชุดเสาะ 36 ตัว ชุดทิศ 16 ตัว และชุดมังกร 12 ตัว ทุกครั้งที่เริ่มเกมส์ จะเลือกไพ่ 71 ตัว โดยอัตโนมัติ และเลือกมาเพื่อเล่นเกมส์ หากมีผู้เล่นท่านไหนได้ออกไพ่ 22 ตัว แล้ว จะถือว่าเกมส์จบสิ้น
การเล่นไพ่ เมื่อเริ่มเล่นเกมส์แล้ว เจ้ามือจะได้ไพ่ 14 ตัว ผุ้เล่นจะได้ไพ่ 13 ตัว และเจ้ามือจะเลือกไพ่หนึ่งตัว ที่ไม่มีประโยชน์ออกมา ผู้เล่นมีสิทธิ์ในการ เฉ่า ผ่อง หรือ กั่ง ไพ่ที่เจ้ามือออก หรือเลือกเพิ่มไพ่แล้วค่อยเลือกไพ่ออก
เฉ่า ผ่องหรือกั่งไพ่  สามารถเฉ่า ผ่องหรือกั่งไพ่และต้องเปิดไพ่ที่เฉ่า ผ่องหรือกั่งออกมาที่หน้าจอ (ยกเว้นการแอบกั่ง)
 เจ้ามือ เกมส์ทุกตาระบบจะเลือกเจ้ามือโดยอัตโนมัติ
 แย่งกั่ง หากแย่งกั่ง คิดคะแนนตามจั่วน๊อค แย่งกั่งใช้ในกรณีที่ ผ่องไพ่ที่เหมือนกันอีกรวมเป็นไพ่กั่งได้
 ยอดจำกัดสูงสุด  1.เป็นการจำกัดยอดสูงสุดในการเสียคะแนน หากสูงกว่ายอดจำกัดสูงสุดก็คิดเป็นยอดคะแนนที่จำกัดไว้ 2.ยอดจำกัดสูงสุดก็คือลักษณะไพ่สมบูรณ์ คือ 13 ฟาน
 หมึงเชียน  ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งถือเป็นหมึงเชียง
 เรียกไพ่โดยอัตโนมัติ เรียกไพ่โดยอัตโนมัติได้ทุกกรณี แต่หลังจากเรียกไพ่โดยอัตโนมัติแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ” หรือไม่ หากตกลงจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ” สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา หากไม่เลือกพูด “เหมาะเจี๊ยะ” จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ
 ไพ่พิเศษ หลังจากเริ่มเล่นเกมส์ จะมีไพ่พิเศษแสดงออกมาที่โซนพิเศษ กรณีที่ได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” แล้วหากมีไพ่เหมือนไพ่พิเศษจะได้เพิ่มฟานอีก
 เปลี่ยนไพ่ขณะเริ่มเล่นเกมส์ หลังจากเจ้ามือได้ไพ่ 14 ตัว และผู้เล่นได้ไพ่ 13 ตัว ระบบจะอนุญาตให้ผู้เล่นเลือกเปลี่ยนไพ่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนไพ่
ดูไพ่ ระหว่างเล่นเกมส์ กรณีที่ผู้เล่นเพิ่มไพ่ (บางกรณี) ระบบจะให้โอกาสผู้เล่นดูไพ่ ก็คือเลือกเปลี่ยนไพ่หนึ่งไพ่จากไพ่ที่ยังเหลือไว้และผู้เล่นต้องการ
เสมอ กรณีที่มีผู้เล่นออกไพ่ครบ 22 ตัวแล้ว อีกผู้เล่นออกไพ่หนึ่งไพ่ก็ยังไม่มีท่านไหนพูด “เหมาะเจี๊ยะ” ได้ เกมส์ตานี้จะถือว่าเสมอ

คำศัพท์เฉพาะ

 • จับไพ่
  • เริ่มเล่นเกมส์ไพ่นกกระจอก ผู้เล่นจะจับไพ่ตามลำดับ การดำเนินการจับไพ่ 13 ใบนั้นก็เรียกว่าจับไพ่
 • ไพ่เรียง
  • เป็นชุดไพ่ 3 ใบที่มีสีเดียวกันและมีตัวเลขเรียงลำดับต่อเนื่องกัน เช่น ยี่ทง ซาทง ซื้ทง
 • ไพ่ตอง
  • เป็นชุดไพ่ 3 ใบ ที่มีไพ่เหมือนกันเช่น เก้าเสาะ 3 ใบ
 • ไพ่ตองแอบ
  • เป็นชุดไพ่ที่มีไพ่สามใบและจับมาโดนตนเอง ไม่ใช่ว่าไพ่ตองจะมาจากผ่องหรือมาจากกั่ง
 • เหมาะเจี๊ยะ
  • หลังจากตัวเองเรียกไพ่แล้ว ผู้เล่นคนอื่นออกไพ่ให้ตัวเองชนะ
 • ไพ่หนั่ง
  • ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ
 • ไพ่อัพษร
  • ไพ่ 7 ประเภทเช่น โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง ทั้งหมดเรียกว่าไพ่อักษร
 • ไพ่สี่ลม
  • โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง ทั้งหมดเรียกว่าไพ่สี่ลม
 • ไพ่ซัมเหยิน
  • อั่งตง แซนฮวด แปะปั่ง ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ซัมเหยิน
 • ไพ่อาวุโส
  • อิกบวน เก้าบวน เจียวเสาะ เก้าเสาะ เอียวทง เก้าทง ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ผู้อาวุโส

ลักษณะไพ่ ลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์: ลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้คิดซ้ำได้ หากมีลักษณะหลายแบบคิดรวมฟานได้

ไพ่ธรรมดา กรณีที่ผู้เล่นได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” และไม่ได้มีลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้ ถือว่าไพ่ธรรมดา 1ฟาน
ไพ่เชียง ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง 1 ฟาน
หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ กรณีที่ได้ลักษณะไพ่หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ” หรือไม่ หากตกลงจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ” สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา หากไม่เลือกพูด “เหมาะเจี๊ยะ” จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ 1 ฟาน
ทองฟ้าเรียกไพ่ หลังจากระบบทำการแจกไพ่เสร็จ กรณีที่เจ้ามือออกหนึ่งไพ่และเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นเพิ่มหนึ่งไพ่แล้วเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติและออกไพ่ที่เพิ่มเมื่อกี๊ ถือว่าทองฟ้าเรียกไพ่ 2 ฟาน
พิงวู่ ประกอบด้วยไพ่เรียง 3 ชุด และไพ่สองตัวกำลังหาอีกไพ่ประกอบชุดไพ่เรียงอยู่ หนั่ง(คือ ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ) ไม่สามารถเป็นไพ่อักษร 1 ฟาน mj-p20
ขาดไพ่หนึ่งเก้า  ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ไม่มีไพ่หนึ่งเก้าหรือไพ่อักษร 1 ฟาน mj-p36
หมึงเชียงส่วนตัว กรณีที่เป็นลักษณะไพ่หมึงเชียง และได้ “เหมาะเจี๊ยะ” หลังจากเพิ่มไพ่ให้ตัวเอง 1 ฟาน
ไพ่พิเศษ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ของผู้เล่น หากมีไพ่เหมือนไพ่พิเศษคิดเป็น 1 ฟาน ต่อหนึ่งไพ่ สามารถบวกได้หายไพ่
หนึ่งแก้ว ก็คือหนึ่งสีและไพ่เรียงสองชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ของผู้เล่นมีไพ่เรียงสองชุดที่มีสีเดียวกันและเลขเดียวกัน เช่น ซี้บวน 2 ตัว โหง้วบวน 2 ตัว หลักบวน 2 ตัว จัดเป็นชุด ซี้บวน โหง้วบวน หลักบวนและชุด ซี้บวน โหง้วบวน หลักบวนได้ 2 ฟาน mj-p21
สองแก้ว ก็คือสองสีและไพ่เรียงสองชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ของผู้เล่นมีไพ่เรียงที่มีสีเดียวกันและเลขเดียวกันสองชุด ประกอบเป็นไพ่คู่ 7 คู่ก็ได้ 4 ฟาน mj-p22
7 คู่ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ของผู้เล่นประกอบด้วยไพ่คู่ 7 คู่ 3 ฟาน mj-p23
7 คู่มังกร ระหว่างไพ่คู่ 7 คู่ มีสองคู่ประกอบเป็นกั่งได้ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ไพ่นั้นจะต้องอยู่ในไพ่กั่งนั้น หากได้ 4 ไพ่ดังกล่าวก่อน รอเรียกไพ่อื่น “เหมาะเจี๊ยะ” ถือว่า 7 คู่ 6 ฟาน mj-p24
ผ่องๆวู่ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ประกอบด้วย หนั่งและไพ่ตองสี่ชุด (มีเป็นไพ่กั่งก็ได้) 2 ฟาน mj-p25
สามสีไพ่เรียง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่เรียงที่มีเลขเดียวกันสามชุดที่มาจากทั้งสามประเภทไพ่ มีชุดท้ง ชุดเสาะและชุดบ่วง เช่น บ่วง 345 เสาะ 345 ท้ง 345 2 ฟาน mj-p26
ไพ่แอบตองสามชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” มีไพ่แอบตองสามชุดหรือเป็นไพ่แอบกั่ง อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด หนั่งไม่นับด้วย 2 ฟาน mj-p27
ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” มีไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่มีสีเดียวและมีเลขต่อเนื่องทั้งสามชุด อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด สามารถผ่อง 3 ฟาน mj-p28
สามสีไพ่ตอง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่มีเลขเดียวกัน แต่มาจากทั้งสามประเภทไพ่ อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด เช่น บ่วง 555 เสาะ 555 ท้ง 555 2 ฟาน mj-p29
ไพ่หนึ่งเก้าไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ไม่ว่าเป็นชุดไพ่เรียง ไพ่ตองหรือ หนั่ง ต่างก็ต้องมีไพ่หนึ่งเก้าหรือไพ้อักษร จำเป็นต้องมีไพ่อักษร 3 ฟาน mj-p30
ไพ่หนึ่งเก้าไม่มีไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ไม่ว่าเป็นชุดไพ่เรียง ไพ่ตองหรือ หนั่ง ต่างก็ต้องมีไพ่หนึ่งเก้า และไม่มีไพ่อักษร 4 ฟาน mj-p31
ผสมผู้อาวุโส ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” คล้ายลักษณะไพ่ผ่องๆวู่ ที่ไม่เหมือนกันคือ ชุดไพ่ตองและหนั่งต่างก็เป็นไพ่อักษรหรือไพ่หนึ่งเก้า(จำเป็นต้องมีทั้งสองอย่าง ไม่งั้นจะถือเป็นลักษณะไพ่อักษรหรือลักษณะไพ่หนึ่งเก้าได้) 2 ฟาน mj-p32
สีเดียวไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกันรวมกับไพ่อักษร 3ฟาน mj-p33
สีเดียว ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ประกอบด้วยไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกัน 5 ฟาน mj-p19
ซิวซัมเหยิน ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ประกอบไพ่ตองสองชุดที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง และไพ่หนั่งที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง 4 ฟาน mj-p34
ไพ่ชุดเรียงต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกันเรียงลำดับจาก 1 ถึง 9 อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด ก็เหมือนที่เรานิยมพูดกันว่า ไพ่ชุดมังกร 2 ฟาน mj-p35
กั่งดอกไม้บาน หลังจากกั่ง จะจั่วไพ่หนึ่งไพ่จากไพ่กำแพง หากไพ่นี้ทำให้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” ได้และถือว่าจั่วน๊อค 2 ฟาน
จับพระจันทร์ใต้แม่น้ำ ก่อนจากจบเกมส์อย่างเสมอกัน ไพ่ทุดท้ายนี้ทำให้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” ได้และถือว่าจั่วน๊อค 1 ฟาน
จับปลาใต้แม่น้ำ ก่อนจากจบเกมส์อย่างเสมอกัน ฝ่ายตรงข้างออกไพ่ใบสุดท้ายและสามารถเฉ่าไพ่นั้นได้”เหมาะเจี๊ยะ” 1 ฟาน

ลักษณะไพ่สมบูรณ์: ลักษณะไพ่สมบูรณ์คิดคะแนนยอดจำกัดสูงสุดลักษณะไพ่สมบูรณ์จะไม่บวกกับลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือจะแสดงลักษณะไพ่ แต่ว่าลักษณะไพ่สมบูรณ์จะแสดงลักษณะไพ่อย่างบวกกันแล้ว

ทองฟ้าศานติ ผู้เล่นเป็นเจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จก็ได้”เหมาะเจี๊ยะ”ทันที
ที่ดินศานติ ผู้เล่นไม่ใช่เจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จ เจ้ามือออกไพ่แรกและสามารถเฉ่าไพ่นั้นได้ “เหมาะเจี๊ยะ”
บุคคลศานติ ผู้เล่นไม่ใช่เจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จ ตัวเองเพิ่มไพ่ใบแรกก็ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”
ซิวเซเห ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสามชุดที่มาจากไพ่ทิศทางทั้งสี่ เช่น โอวตง ไซฮึง น่ำฮึงหรือปั๊กฮึง และมีไพ่หนั่งหนึ่งคู่ mj-p03
ไทเซเห ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสี่ชุดที่มาจากไพ่ทิศทางทั้งสี่ เช่น โอวตง ไซฮึง น่ำฮึงหรือปั๊กฮึง mj-p02
ไทซัมเหยิน ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสามชุดที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง mj-p04
วงล้อใหญ่ 7 คู่ของ “ขาดไพ่หนึ่งเก้า” ของ “สีเดียว” mj-p11
ไพ่แอบตองสี่ชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่แอบตองหรือแอบกั่งสี่ชุด mj-p10
ไพ่ตองสี่ชุดต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือกั่งที่มีประเภทไพ่เดียวกันและมีเลขต่อเนื่องกัน mj-p12
ไพ่กั่งสี่ชุด (สิบแปดพระอรหันต์) ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” ประกอบด้วยชุดไพ่กั่งสี่ชุด เพราะลักษณะไพ่นี้จะมีไพ่ทั้งหมด18ตัว ก็นิยมพูดว่า “สิบแปดพระอรหันต์” mj-p05
จำนวนล้าน  “สีเดียว” และเป็นประเภทไพ่บ่วง เลขบนไพ่ที่บวกแล้วถึง 100 หรือมากกว่า 100 ยอดสูงสุดจะมีได้ 130 mj-p13
ไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่อักษรทั้งหมด และเป็นไพ่ลักษณะ “ผ่องๆวู่” ด้วย mj-p08
ไพ่หนึ่งเก้า ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่ตองที่มาจากไพ่หนึ่งเก้าทั้งนั้น เช่น อิกบวน เก้าบวน เอียวทง เก้าทง เจียวเสาะ หรือาเสาะ และเป็นไพ่ลักษณะ “ผ่องๆวู่” ด้วย mj-p07
สีเขียวเดียว ประกอบด้วยไพ่ที่มาจาก “แชฮวดสีเขียว ยี่เสาะ ซาเสาะ ซี้เสาะ หลักเสาะหรือโป้ยเสาะ”ทั้งนั้น (ก็เพราะเป็นสีเขียวทั้งหมดจึงเรียกว่า “สีเขียวเดียว”) ไม่จำเป็นต้องประกอบเป็นไพ่เรียง ไพ่ตองหรือไพ่คู่ mj-p06
สีแดงเดียว ตรงข้างกับ “สีเขียวเดียว” ประกอบด้วยไพ่ที่มาจาก “อั่งตง เจียวเสาะ โหงวเสาะ ฉิกเสาะหรือเก้าเสาะ”ทั้งนั้น mj-p14
โคมไฟดอกบัวเก้าดอ “สีเดียว”และมีชุดไพ่ตองที่มาจากหนึ่งหรือเก้า มีไพ่เป็นเลข สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดและแป็ด อย่างละหนึ่งไพ่ ต้องเป็นหมึงเชียง เรียกไพ่เลขเก้าอย่างเดียว mj-p01
ผู้ยอดเยี่ยมหาตัวจับยาก ก็เรียกว่า “ซับซัมหยิว” ประกอบด้วยไพ่ โอวตง ไซฮึง น่ำฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่งอิกบวน ก้าบวน เอียวทง เก้าทง เจียวเสาะและเก้าเสาะ แต่ละไพ่มีแค่หนึ่งใบ ยกเว้นไพ่คู่ที่ใช้เป็นหนั่ง mj-p09
อักษรตะวันออกและเหนือ “ไพ่ชุดมังกร”และมีชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่เป็นโอวตง ไพ่หนั่งเป็นไพ่คู่ปั๊กฮึง หรือว่า “ไพ่ชุดมังกร”และมีชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่เป็นปั๊กฮึง ไพ่หนั่งเป็นไพ่คู่โอวตง mj-p16

ลักษณะไพ่ซ้ำกัน ลักษณะไพ่ของไพ่นกกระจอกมีประเภทมากมายหลายอย่าง บางส่วนสามารถบวกจำนวนฟานกัน และบางส่วนไม่สามารถบวกกัน ฉะนั้นระบบจะเอาลักษณะไพ่ที่ได้จำนวนฟานมากกว่าตัดสินผลแพ้ชนะ

ลักษณะไพ่ ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง(3ฟาน)+ไพ่แอบตองสามชุด(2ฟาน)ซ้ำกับลักษณะไพ่ หนึ่งแก้ว(2ฟาน)ฉะนั้นระบบจะเอาลักษณะไพ่ สีเดียวไพ่อักษร +ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง+ไพ่แอบตองสามชุดตัดสินผลแพ้ชนะ fk_1
ลักษณะไพ่ ไพ่หนึ่งเก้าไม่มีไพ่อักษร(4ฟาน)+หนึ่งแก้ว(2ฟาน)ซ้ำกับลักษณะไพ่ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง(3ฟาน)+ไพ่แอบตองสามชุด(2ฟาน) ฉะนั้นระบบจะเอาลักษณะไพ่ไพ่หนึ่งเก้าไม่มีไพ่อักษร+หนึ่งแก้ว+พิงวู่ตัดสินผลแพ้ชนะ fk_2
ลักษณะไพ่ ไพ่แอบตองสามชุด(2ฟาน)+ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง(3ฟาน)+ผ่องๆวู่(2ฟาน)ซ้ำกับลักษณะไพ่ไพ่หนึ่งเก้าไม่มีไพ่อักษร(4ฟาน)+หนึ่งแก้ว(2ฟาน)ฉะนั้นระบบจะเอาลักษณะไพ่ ไพ่แอบตองสามชุด+ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง+ผ่องๆวู่ตัดสินผลแพ้ชนะ fk_3
ไพ่แอบตองสี่ชุด(สมบูรณ์แบบ13ฟาน)ซ้ำกับลักษณะไพ่ที่ต่ำกว่า fk_4
สองแก้ว(4ฟาน)ซ้ำกับลักษณะไพ่7คู่(3ฟาน) fk_5

วิ่งหนี(สายหลุด) ระบบจะช่วยเล่นไพ่แทนผู้เล่นที่วิ่งหนีไปแล้วโดยอัตโนมัติจนกว่าเกมส์จะจบ